Doprava ZDARMA Balíkovnou při objednávce nad 500Kč

Pomáháme Juno Moneta

Juno Moneta z.s. je nezisková organizace, která pomáhá rodičům se zorientovat v právech v oblasti zdravotnictví. Hlavním úkolem je informovat rodiče, jaká práva mají při hospitalizaci jejich dítěte a jak se jich domáhat, pokud nejsou naplňovány. To samé je poskytováno také těhotným ženám v oblasti informací ohledně práv při porodu a po něm. Toto probíhá formou telefonického poradenství, či formou písemného poradenství. Velkou část činnosti tvoří také provázení procesem stížnosti na zdravotnické zařízení a pomoci k dosažení mimosoudního vyrovnání za způsobenou újmu. Snažíme se též aktivně komunikovat s nemocnicemi, aby upravili Vnitřní řády a politiku nemocnice ve prospěch dětí, rodiček a pacientů obecně dle Zákona o zdravotních službách, případně dle nových Metodických pokynů Ministerstva zdravotnictví.
Webové stránky nemáme, neboť se vše velmi živě odehrává na facebookové skupině, který čítá před 30.000 lidí.
WEB NEMÁME.
Čili více na :
https://www.4lidi.cz/magazin/juno-moneta-jake-pripady-protipravniho-jednani-ve-zdravotnickych-zarizenich-resime-nejcasteji/
https://www.4lidi.cz/magazin/juno-moneta-zajistuje-osvetu-a-sluzby-v-oblasti-preventivni-zdravotni-pece-poradenske-sluzby-pro-rodice-k-planovanemu-rodicovstvi/

Oblečení pro milovníky chilli